KLOTFACK

Klotfack eller klottrappan är ett förenklat samt effektivt sätt att dela in de olika klottyperna i utefter deras egenskaper. Detta för att du som spelare skall få effektivare "väskor" där kloten har olika egenskaper samt ett logiskt beteende som täcker upp de mesta banunderlagen. 
Klotfacken eller klottrappan gör det även enklare för dig när du skall införskaffa dig ditt nästa klot. 
Varför köpa ett klot som du redan har?

De olika facken eller trappan har normalt 6 steg från 1-6 där 1 är det klot som svänger mest (det mattaste och starkaste klotet) och 6 är det klotet som svänger minst (ett blankare polyesterklot som även används allt som oftast som s.k. "spärrklot")

Nedan finner du min definition av de olika klotfacken/klottrappan.

Klotfack #1: Starkt/mycket sväng, matt, börja med detta klotet.
Klotfack #2: Starkt/mycket sväng, halvmatt/blankt.
Klotfack #3: Allround klotet, medium av allt.
Klotfack #4: “Glid kick” klotet, blankt.
Klotfack #5: Snällt/lite sväng, halvmatt/blankt.
Klotfack #6: Spärrklot/urethane/plast.
 

Klotfack #1

• Banunderlag: Allt som oftast på alla nyoljade banprofiler och eller banprofiler med högre oljevolymer.
• Asymmetriskt viktblock rekommenderas
• Starkt klot ofta lågt RG, hög RG-Diff eller hög MB-Diff, vilket gör att det vill gå i rull tidigt, skapa mycket sväng och med kontrollerad slutsväng.
• Ytfinsh: Matt rekommenderas (ca 500-2000 grit).
• Byt när den svänger för tidigt (mitt på eller t.ex. 10:an kvar p.g.a att den "dör" i träffen).
• Byt till #2 (lätta banor, höga siffror).
• Byt till nr 3 (svåra banor, låga siffror).
 

Klotfack #2

• Banunderlag: Allt som oftast lite nerspelade / "upptorkade" banprofiler. Medium till högre oljevolymer.
• Klotet att gå till efter klot #1 eller börja med om banorna har lite lägre oljevolymer alt lättare.
• Asymmetriskt viktblock rekommenderas
• Starkt klot lågt RG, ofta hög RG-Diff och/eller hög MB-Diff, vilket gör att det vill gå i rull tidigt, skapa hyfsad längd och ganska bra slutkick.
• Ytfinish: Halvmatt/blank yta (ca 3000-4000 grit upp till polerad).
• Byt när den svänger för mycket eller är för känslig.
• Byt till #3 (svåra banor, låga siffror).
• Byt till #4 (svänger för mycket, lätta banor, höga siffror).
 
Klotfack #3
 
• Banunderlag: Allt som oftast på nyoljade banprofiler eller banprofiler med högre oljevolymer.
• Symmetriskt viktblock. 
• Starkare klot med lägre RG, ofta hög diff upp till klot med medium RG, ofta hög till medium diff, vilket gör att det svänger hyfsat tidigt fast inte lika responsiv som klot i fack/trappa #1.
• Ytfinsh: Halvmatt yta (ca2000-4000 grit).
• Byt när den svänger för tidigt eller en kägla kvar.
• Byt till nr 4 (lätta banor, höga siffror).
• Byt till nr 5 (svåra banor, låga siffror).
 
Klotfack #4
 
• Banunderlag: Allt som oftast på medium till lägre oljevolymer.
• “Glida kicka” klotet.
• Medium till högre RG, ofta medium till lägre diff, vilket gör att klotet går i rull senare och skapar samtidigt mer längd och slutkick.
• Ytfinish: Halvmatt/blank yta (ca 1500 och polerad som i verkligheten är runt 5300 grit).
• Gärna symmetriskt.
• Byta när den svänger för mycket eller är för känslig.
• Byt till nr 5.
 
Klotfack #5
 
• Banunderlag: Allt som oftast de svårare eller mer sönderspelade banprofilerna. Allt från lägre till högre oljevolymer,
• “Den snälla”, lägre RG och diff.
• Lägre RG, ofta med lägre diff, vilket gör att det går i rull tidigt (skapar lite mer kontroll) , ofta lägre diff för att skapa lite mer längd. Alternativt klot med svagare och blankare skal.
• Ytfinish: Halvmatt/blank yta (ca 2000-4000 grit eller polerad).
• Symmetriskt!
• Byta när den svänger för tidigt eller för lite.
• Byt till nr 3 när den svänger för lite.
• Byt till nr 4 när den svänger för tidigt.
• Här kan även uretanklot placeras in.
 
 
Klotfack #6
 
• Banunderlag: Alla typer eller extremt torra
• Polyesterklot (“spärrklot”) / uretan
• Halvmatt/blank yta (ca2000 grit eller polerad)
• Symmetriskt